Vstup na burzu
Zákazníci, ktorí doteraz neboli registrovaní, sa pred vstupom na Burzu musia zaregistrovať, pokiaľ chcú aktívne obchodovať na burze (pre prezeranie, bez možnosti predávať/kupovať, registrácia nie je nutná). Tí zákazníci, ktorí už majú pridelené svoje ID číslo, sa registrovať nemusia a pre vstup na Burzu sa len prihlásia zadaním ID čísla a e-mailovej adresy. Po prihlásení sa máte možnosť vybrať si, či chcete tovar predať, kúpiť alebo vymeniť, prípadne len získať prehľad o ponúkaných výrobkoch určených na predaj, kúpu, či výmenu.
Zadanie nového inzerátu na predaj, kúpu, výmenu
V prípade, že chcete predať, kúpiť alebo vymeniť nejaký výrobok pochádzajúci z Mincovne Kremnica, v časti "Nový inzerát" zadajte:

Predmet inzerátu
cenu - Ak nemáte predstavu, za akú cenu by ste chceli výrobok predať alebo kúpiť, uveďte si v texte inzerátu, aby vám záujemcovia sami ponúkli, za čo sú ochotní výrobok predať či kúpiť.
text inzerátu - môžete aj bližšie popísať vašu predstavu o výrobku, jeho cene, prípadne o spôsobe platenia alebo doručenia, resp. iné informácie.
kategóriu, do ktorej váš inzerát prináleží (slúži pre triedenie, vyhľadávanie). V prípade zberateľských mincí z Ag a Au zadajte aj materiál, z ktorého sú tieto mince vyrobené.
obrázok - Pre lepšiu orientáciu a prehľad v inzerátoch je dobré aj vloženie obrázku ponúkaného výrobku vo formáte jpg, png alebo gif o veľkosti súboru max 500 kB, aby ostatní návštevníci Burzy mali čo najlepšiu predstavu o tom, čo vlastne hľadáte alebo ponúkate a aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam.

Po odoslaní inzerátu máte možnosť svoj inzerát upraviť alebo vymazať. Po uskutočnení predaja, kúpy alebo výmeny výrobku je potrebné vlastný inzerát vymazať, inak vám stále môžu chodiť na vašu e-mailovú adresu ďalšie ponuky. V prípade, že si inzerát neodstránite sami, bude po uplynutí 60 dní automaticky stiahnutý z ponuky prevádzkovateľom stránky.

Reakcia na inzerát
Po zobrazení detailu inzerátu (kliknutím na predmet inzerátu) sa zobrazia podrobné informácie o inzerujúcom produkte. Máte možnosť :

  • poslať inzerujúcemu svoju ponuku formou súkromnej e-mailovej správy - v časti "E-mail pre inzerujúceho".
  • verejne reagovať na inzerát nejakým svojim postrehom alebo komentárom - v časti "Nový komentár". Takouto formou môžete komunikovať s ďalšími návštevníkmi Burzy a záujemcami o daný výrobok a vymieňať si svoje názory, postrehy alebo pripomienky k predmetnému inzerátu.

Nevhodný inzerát
V prípade, že prevádzkovateľ stránky Burza zistí, že na stránke je pridaný a zobrazený inzerát výrobku, ktorý nepochádza z výrobného sortimentu Mincovne Kremnica, je oprávnený takýto inzerát odstrániť a jeho zadávateľa dôrazne upozorniť na túto skutočnosť. V prípade, že tento inzerent v budúcnosti opakovane zverejní na stránke Burza inzerát výrobku, ktorý nepochádza z Mincovne Kremnica, bude mu registrácia zrušená. Rovnako si prevádzkovateľ stránky vyhradzuje právo na odstránenie takých inzerátov, ktoré sa na prvý pohľad vymykajú slušnosti a serióznosti a vzbudzujú podozrenie, že sú skôr predmetom vtipkovania. Títo inzerenti budú tiež upozornení na nevhodnosť správania a v prípade opakujúceho sa incidentu im bude zrušená registrácia na našej stránke.