Dátum oznámeniaNadpisOznam
04.10.2022Verejná súťaž - "PLYNOVÁ KOTOLŇA"

Súťažné podmienky

Návrh zmluvy o dielo

Výkaz a výmer

Projektová dokumentácia

28.06.2022 Oprava chýb v projektovej dokumentácii „PROJEKT INTERIÉRU – Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“

Oprava chýb v projektovej dokumentácii

Oprava INT 03

Zoznam príloh

15.06.2022Verejná súťaž - „PROJEKT INTERIÉRU – Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“

Projekt interiéru

Návrh zmluvy o dielo

Súťažné podmienky

Dodatok č.1 k súťažným podmienkam

28.03.2022Súťaž na dodávateľa „Fotovoltaická elektráreň na sklade č. 8 – Horný závod“ * ZMENA - lehota predkladania návrhov predĺžená do 22. 04. 2022

sutazne_podmienky_fotovoltaika_v1_28032022

sutazne_podmienky_fotovoltaika_v1 dodatok 1_28032022

Zmluva_o_dielo_mincovna_Fotovoltaika_v2_28032022

pôdorys strechy

23.04.2021Súťaž na dodávateľa stavebných prác. Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11413/summary

15.06.2018Výberové konanie - Dozorná rada Mincovne Kremnica, štátny podnik

Výberové konanie - Dozorná rada Mincovne Kremnica, štátny podnik – člen