Expedícia a balenie

1. Expedícia:

Kontrolné známky sú vydávané v priestoroch Mincovne Kremnica v čase určenom Finančným riaditeľstvom. Mincovňa je podnik so špeciálnym režimom. Doteraz sme povoľovali vjazd vozidlám len výnimočne. Preto bude potrebné, aby ste pri dohadovaní odberu nahlásili presné údaje o osobách (meno, ČOP) a vozidle (typ, EVČ), ktoré prídu KZ prevziať (iné osoby a vozidlá nebudú do podniku vpustené!). V areáli podniku sa treba riadiť inštrukciami strážnej služby a pohybovať sa len po určenej trase bez nevyhnutného zastavovania sa.

2. Balenie:

Najmenším balením je balík s obsahom 500 ks kontrolných známok. Balíky sú balené do malej krabice v počtoch, ktoré závisia od ich rozmerov:

  Tabakové výrobky Alkohol Alkohol Alkohol Alkohol
Rozmer 20 x 44 mm 16 x 210mm 16 x 150 mm 16 x 90 mm 16 x 55 mm
Rozmer malej krabice 225 x 215 x 55 mm 218 x 215 x 60 mm 218 x 155 x 60 mm 218 x 185 x 60 mm 218 x 230 x 60 mm
Počet KZ v malej krabici 25 000 ks 6 500 ks 6 500 ks 13 000 ks 26 000 ks
Hmotnosť malej krabice 1,865 kg 1,890 kg 1,345 kg 1,650 kg 1,985 kg

8 malých krabíc môže byť zabalených do veľkej krabice 465 x 475 x 135 mm. 10 veľkých krabíc je naložených na palete o rozmeroch 500 x 950 mm a sú prepáskované bezpečnostnou páskou. V prípade, že odberateľ bude odoberať rôzny sortiment v počte menšom ako veľká krabica, môže byť táto použitá ako expedičné balenie. Plynulosti výroby a expedície by veľmi pomohlo, ak by boli objednávky jednotlivých druhov pokiaľ možno násobkami niektorej z možností balenia:

  Tabakové výrobky Alkohol 16 x 210 mm Alkohol 16 x 150 mm Alkohol 16 x 90 mm Alkohol 16 x 55 mm
Balík 500 ks 500 ks 500 ks 500 ks 500 ks
Malá krabica 25 000 ks 6 500 ks 6 500 ks 13 000 ks 26 000 ks
Veľká krabica 200 000 ks 52 000 ks 52 000 ks 104 000 ks 208 000 ks
Paleta 2 000 000 ks 520 000 ks 520 000 ks 1 040 000 ks 2 080 000 ks

Ďaľšie informácie nájdete aj v našej informačnej brožúre: Brozura_Kontrolne_znamky.pdf , na stránke finančnej správy: Informačný systém kontrolných známok  alebo na telefónnom čísle 0905 513 875 (p. Hrúzová)