0,00 €

Obstarávania

Oznámenia

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Informácie podľa §5 zákona č. 211/2000 Z.z.

Smernica o postupe pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciam

Online žiadosť o sprístupnenie informácie:

Povinná osobaMincovňa Kremnica, š.p.
Štefánikovo nám. 25/24
96701 Kremnica
Meno/názov/obchodné meno žiadateľa
Adresa/sídlo žiadateľa
Kontakt na žiadateľa (email, telefón)
Požadovaná informácia
Navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Our website uses cookies to helps us to provide you with the best experience we can. You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. Accept Read more