1. Mincovňa Kremnica od svojho založenia v roku 1328 vyrába už takmer 7 storočí minciarske výrobky, ktoré patria z hľadiska viacerých kritérií medzi špičku vo svete. Sedem storočí skúseností v minciarskom priemysle nám umožňuje vyrábať široké portfólio výrobkov v najvyššej kvalite a uspokojovať tak stovky zákazníkov ročne. Medzi tieto výrobky môžeme zaradiť aj investičné mince, ktoré v Mincovni Kremnica vyrábame od roku 2015 a ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitný systém pre investičné zlato), na základe ktorých je ich predaj oslobodený od DPH. Ako prvé sme vydali sériu investičných mincí s motívom „Rituálne masky regiónov sveta“ v licencii Ministerstva financií republiky Kongo. Od roku 2018 vydávame investičné mince v licencii Niue Island vydanej emisnou autoritou ostrova Niue, s motívmi „Fauna Slovenska“ a „Flóra Slovenska“. Od roku 2020 vydávame druhú sériu úspešných investičných mincí „Rituálne masky regiónov sveta“.
  2. V roku 2017 sme zahájili predaj zlatých tehličiek z produkcie renomovanej švajčiarskej spoločnosti Argor-Heraeus, ktorá je všeobecne uznávaná ako prvá rafinéria akreditovaná LBMA, vyrábajúca razené zlaté tehličky. Nami predávané tehličky tejto švajčiarskej spoločnosti sú zárukou ich kvality a pravosti.
  3. Mincovňa Kremnica ako dlhoročný výrobca mincí, medailí a iných výrobkov z drahých kovov s takmer 700 ročnou históriou garantuje svojim zákazníkom spätný výkup nie len investičných mincí, ale aj iných výrobkov z drahých kovov pochádzajúcich z výrobného programu Mincovne Kremnica, ako aj spätný výkup zlatých tehličiek Argor-Heraeus zakúpených v podnikovej predajni alebo cez e-shop Mincovne Kremnica v prípadoch, že zákazník o to požiada.
  4. Investičné zlaté mince vydávané v licencii republiky Kongo, Niue, prípadne inej vydávajúcej autority sú vydávané na základe vopred schválených grafických návrhov mincí a tzv. „royalty“ licencie od príslušnej emisnej autority, za ktorú sa vopred uhrádzajú licenčné poplatky za presne dohodnuté emisné množstvá. Z tohto dôvodu majú investičné mince okrem investičnej hodnoty aj hodnotu zberateľskú, či umeleckú.
  5. V prípade, že zákazník chce mať istotu, že nakupovaná investičná tehlička má presne deklarovanú hmotnosť, môžeme mu na požiadanie nechať prevážiť jeho tehličku o hmotnosti 250 g a viac vyrobenú odlievaním a predávanú voľne bez obalu (ľahšie razené tehličky sú balené v plastovom ochrannom obale) v našom laboratóriu na presných laboratórnych digitálnych váhach vážiacich s presnosťou 0,001 g.
  6. Podobne v prípade, že nás zákazník požiada o preverenie rýdzosti odlievanej tehličky o hmotnosti 250 g a viac na RTG spektrometri nedeštruktívnym spôsobom, vieme mu takéto meranie zabezpečiť v našom laboratóriu po nákupe tehličky. Nevýhodou takejto analýzy je, že tehlička (minca) nesmie byť zabalená v plastovom alebo inom obale.
  7. V prípade, že zákazník chce mať istotu, že jadro akejkoľvek tehličky neobsahuje falošný materiál s podobnou špecifickou hmotnosťou ako má zlato (volfrám, molybdén, tantal, irídium a ich zliatiny), vieme mu u nás kúpenú tehličku skontrolovať na digitálnych magnetických váhach, ktoré falošný paramagnetický materiál v tehličke dokážu odhaliť už pri obsahu 5% ťažkého kovu. Na magnetických váhach je možné overiť pravosť mincí balených v plastových kapsulách, ako aj zlatých tehličiek zabalených v bezpečnostných plastových kartičkách, čo je veľkou výhodou takéhoto overovania pravosti zlata.