Investičné mince "royalty"

Investičné mince sú vydávané so súhlasom Ministerstva financií krajiny vydávajúcej autority a majú nominálne hodnoty, ktoré sú uvedené v zozname zlatých mincí uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitný systém pre investičné zlato). Všetky zlaté investičné mince sú oslobodené od DPH.

Podstatou investičných mincí je obchodovanie s drahým kovom. Tieto mince sú razené so zárukou mincovne, ktorá ich razí a štátnej autority, ktorá ich vydáva (najčastejšie sú to štátne autority ako napr. ministerstvá financií alebo centrálne banky). Táto záruka je dotatočne silná na to, aby neboli potrebné žiadne ďalšie certifikáty pravosti mincí. Oproti zlatým tehličkám je práve vďaka tomu obchodovanie s mincami jednoduchšie.

Tieto mince môžu mať dokonca aj zberateľskú hodnotu. Niektorí numizmatici sa zameriavajú na investičné mince a zbierajú všetky ich ročníky, prípadne všetky motívy jednej série investičných mincí.

 

Mincovňa Kremnica vydáva investičné mince od roku 2015.
Vydané boli doteraz tieto investičné mince:

V rokoch 2015 – 2017 - „Rituálne masky regiónov sveta“ I. (Slovensko, Kongo, Aljaška, Mexiko, Nepál)

V rokoch 2018 - 2020 - "Architektúra na Slovensku" (Románsky sloh, Gotický sloh, Renesančný sloh, Barokový sloh, Secesia)

V rokoch 2018 - emisia stále pokračuje - "Fauna a flóra na Slovensku" (Kruštík močiarny, Zubor lesný, Plesnivec alpínsky, Kamzík tatranský, Horec snežný, Orol skalný, Črievičník papučkový, Rys ostrovid, Drop veľký, Poniklec slovenský, Medveď hnedý, Šafrán karpatský, Rosička okrúhlolistá, Rosnička zelená)

V rokoch 2020 - emisia stále pokračuje -  "Príbehy Zeme" ( Ľadový medveď, Orangutan bornejský, Voda, Sucho, Evolúcia, Sopka)

V rokoch 2021 - 2022 - "Rituálne masky regiónov sveta" II. (Rusko, Papua Nová Guinea, Japonsko, Peru, Egypt)

V rokoch 2021 - emisia stále pokračuje - "Bitky v dejinách sveta" (Termopyly, Salamína, Zame, Teutoburský les, Hastings, 1. križiacka výprava, Uji)

V rokoch 2023 - 2024 - "Rituálne masky regiónov sveta" III. (Grécko, Kanada, India, Thajsko, Srí Lanka)