Rituálne masky regiónov sveta

Investičné mince „royalty“ vydávané so súhlasom Ministerstva financií republiky Kongo majú nominálne hodnoty, ktoré sú uvedené v zozname zlatých mincí uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitný systém pre investičné zlato).

Mincovňa Kremnica od roku 2015 vydáva emisiu zlatých investičných a strieborných mincí s motívom „Rituálne masky regiónov sveta“. V tejto emisii bolo vydaných 5 rôznych motívov, kde na reverznej strane mince bol zobrazený motív masky príslušného regiónu a na averznej strane bol nominál mince a štátny znak republiky Kongo s ročníkom razby. V zmysle uvedenej smernice boli tieto zlaté investičné mince „royalty“ oslobodené od DPH.

 


Investičné mince „Maska z regiónu Slovensko“

rok 2015

Maska „turoň“ z regiónu zo Slovenska

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov (6. január) až po popolcovú stredu, ktorá môže pripadnúť na niektorý z mesiacov február alebo marec. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou, po ktorom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. Obdobie fašiangov, ktoré poznajú najmä slovanské národy, má korene ešte v období pred príchodom kresťanstva do strednej Európy. Fašiangy sú časom veselosti a hodovania, ktorého vyvrcholením je fašiangová zábava. Tá trvá spravidla tri posledné fašiangové dni a je plná veselia, tanca, jedla a rôznych hier či rituálov. Práve počas fašiangovej zábavy sa používajú masky znázorňujúce zvieratá ako tur, koza, medveď či kôň.

Fašiangová maskovaná postava predstavujúca tura sa nazýva turoň. Tur je zviera symbolizujúce silu a plodnosť, u nás ho však nenájdeme od 17. storočia, kedy úplne vyhynul. Maska turoňa je vyobrazená ako volská hlava držaná na tyči s otvárajúcou sa papuľou a zvončekmi na rohoch. Maska turoňa má aj svojho nositeľa, ktorým je muž zakrytý vrecovinou či obrátenou kožušinou. Fašiangový sprievod s turoňom dopĺňajú ďalšie masky ako strelec, poľovník, hájnik, žobrák či kominár. Moc masky turoňa spočíva v jeho schopnosti vytvoriť úrodnú pôdu. Hnoj, v ktorom sa turoň vyváľa, by mal nadobudnúť magickú silu a zúrodniť zem.

 

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 350 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 290 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 440 ks


Investičné mince „Maska z regiónu Kongo“

rok 2016

Maska kmeňa Teke v oblasti Kongo

Africké masky sú pravdepodobne najznámejšou formou umenia z tohto kontinentu. Veľa afrických kmeňov chápe masky ako sprostredkovateľa medzi svetom živých a svetom mŕtvych predkov a iných bytostí. Vo väčšine afrických kmeňov platí, že osoba nosiaca rituálnu masku stráca svoju vlastnú ľudskú identitu a premení sa na bytosť reprezentovanú maskou. Táto premena sa väčšinou deje na základe špeciálnych atribútov ako hudba a tanec. Africké masky najčastejšie nesú ľudskú či zvieraciu podobu, ktorá je však veľmi abstraktne poňatá. V afrických regiónoch nemá každý tú česť nosiť rituálnu masku. Túto poctu si užívajú zväčša iba muži, niekedy dokonca len starejší.

Rituálne masky z oblasti Konga z regiónu Teke majú tvar mesiaca a nosia ich príslušníci kmeňa Teke alebo Kidumu pri príležitostiach ako sú svadby, pohreby či uvedenie muža do dospelosti. Takéto masky slúžia aj ako akýsi sociálny identifikátor rôznych spoločenských vrstiev v komunite. Masky sa skladajú z dvoch polmesiacov a držia spolu pomocou paličky na hryzenie, ktorá je umiestnená vzadu na maske tak, aby do nej mohol jej nositeľ zahryznúť. Tradičné masky Teke majú trojuholníkové nosy a sú dekorované geometrickými symbolmi a prúžkami. Na ich výrobu sa používajú zemité farby ako tmavomodrá, čierna či hnedá. Všetky masky z kmeňa Teke však „ožívajú“ až vtedy, keď sú v pohybe pred obecenstvom.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 200 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 180 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 300 ks


Investičné mince „Maska z regiónu Severná Amerika – Aljaška“

rok 2016

Maska kmeňa Yup´ik v oblasti Aljaška

Najstaršie inuitské masky sú známe už z preinuitskej doby, okolo roku 2500 p.n.l. Tieto masky sa zrejme využívali pri rituáloch spojených s prevteľovaním sa do zvierat a nosili ich tiež šamani pri rôznych príležitostiach. Mohli nájsť uplatnenie aj pri oslavách či speváckych súťažiach. Niektoré inuitské kmene verili na duševný dualizmus, ktorý spájal živých ľudí, ich predkov a ich modlitby. Mnoho inuitov prikladalo veľký význam spojeniu človeka so zvieraťom, preto inuitské masky nesú práve zvieraciu podobu. Vyrobené môžu byť z naplaveného dreva, kostí či rôznych vtáčích pier.

Masky z kmeňa Yup´ik sú známe už viac ako 30 storočí. Kultúra tohto kmeňa je typická početnými oslavami, tancami a širokým využitím kostýmov. Masky sa v kmeni Yup´ik používajú pri rozprávaní príbehov, spievaní, tancovaní alebo na vyjadrenie modlitieb a prosieb k silám vesmíru. Ľudia v tomto kmeni veria, že všetko, dokonca aj zrnko prachu, má povedomie. Preto pri svojich rituáloch sa práve cez masky prihovárajú k prírode a prosia ju o poskytnutie ochrany a obživy. Rituálne masky z tohto regiónu nájdu využitie aj pri rôznych divadelných a iných oslavných predstaveniach alebo pri súťažiach medzi dedinami.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 200 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 160 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 300 ks


Investičné mince „Maska z regiónu Mexiko“

rok 2017

Maska boha Tezcatlipoca z oblasti Mexiko

V predkolumbijskej ére boli aztécke masky umeleckými dielami s náboženským prepojením. Typické aztécke masky, paradoxne, neboli určené na nosenie. Masky Aztékov preto často nemajú otvory na oči a sú umiestnené na kameňoch či dokonca priamo na ľudských lebkách. Masky používané v Mexiku pochádzali zo všetkých oblastí ríše. Do hlavného aztéckeho mesta posielali masky z tyrkysu každoročne ako prejav úcty z rôznych iných regiónov.

Práve tyrkys bol považovaný za posvätný materiál, hojne využívaný pri výrobe umeleckých predmetov. Masky Aztékovia vyrábali z čierneho alebo zeleného kameňa, dreva alebo obsidiánu a zdobili ich mozaikami z tyrkysu, zlatého pyritu či koralu.

Aztécke masky slúžili ako ornamenty, výnimočne nosené pri rôznych rituáloch. Významní či bohatí ľudia z kmeňa si mohli vyslúžiť poctu nosenia tzv. masky smrti po ich vlastnej fyzickej smrti. Masky smrti boli typické zatvorenými očami a otvorenými ústami. Okrem posmrtných rituálov aztécke masky slúžili ako spojenie s božstvami či bohmi, medzi nimi aj s bohom Tezcatlipocom, najmocnejším bohom stvoriteľom, známym aj ako „dymové zrkadlo“ práve pre využívanie obsidiánu pri jeho podobizniach. Masky zobrazujúce boha Tezcatlipoca sú dnes súčasťou aztéckeho dedičstva a môžeme ich vidieť v rôznych múzeách a galériách po svete.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 200 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 300 ks


Investičné mince „Maska z regiónu Nepál“

rok 2017

Maska kmeňa Tharu z oblasti Nepál

Tradičné nepálske masky sa využívali a využívajú na liečenie či šamanizmus, iné majú svoju úlohu pri ceremoniáloch a rituáloch venovaným predkom či bohom a božstvám. Klasické masky z oblasti Nepálu reprezentujú bohov a bohyne Hindu a Budhizmu ako sú Shiva, Sima či Duma. Takéto masky musia byť v Nepále vyrábané podľa presných, vopred určených pravidiel, inak sa môže stať, že božstvo zobrazované na maske nadobudne démonickú silu. Dôležité pri výrobe masiek sú tiež farby. Napríklad červená symbolizuje hnev, modro-čierna silu a energiu, biela čistotu a smrť. Nepálske masky sú typické svojim „tretím okom“ a nejakou ozdobou hlavy ako veľké náušnice, koruna či stuhy. Masky, ktoré v Nepále slúžia pri rôznych rituáloch, nemusia vždy prežiť. Niektoré takéto slávnosti totiž vyžadujú následné spálenie masky alebo jej iné zničenie.

Niektoré nepálske kmene používali masky takmer výhradne pri šamanských, či magických rituáloch. Takýmto prípadom je aj kmeň Tharu, ktorého masky sú vyrábané z mäkkého dreva zafarbeného polychrómom alebo bielou hlinou. Ľudia v oblasti Tharu sa mohli maskovať aj pri rôznych tancoch či hrách, ktoré prezentovali legendy a mýty klanu. Ako aj pri mnohých ďalších kmeňových rituáloch, aj v kmeni Tharu sa masky považovali za „živé“ až so začiatkom ceremoniálu.

 

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 200 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 300 ks


Investičné mince „Maska z regiónu v Rusku“

rok 2020

Maska z regiónu Buriatska

Buriatsko je oblasť v Ruskej federácií neďaleko mongolských hraníc, ktorá má pre väčšinu Rusov príchuť vzdialeného neznáma. Buriati sú jednou z etnických skupín Mongolov, avšak možno ich považovať za samostatnú národnosť. Tvoria približne 25% obyvateľstva Republiky Buriatsko v rámcu Ruskej federácie. Buriati praktizovali šamanizmus a ich božstvami boli rôzne prírodné javy či mnohí predkovia, ktorých zobrazovali prostredníctvom masiek alebo bábok. Šaman bol prostredníkom medzi svetom ľudí a nebom, k čomu napomáhalo rytmické bubnovanie. Dokázal ovplyvniť prírodu a splniť ľudské priania alebo túžby. Pôvodne boli lesní ľudia, pretože ich hlavným zdrojom obživy bolo poľovníctvo, postupom času sa však stali chovateľmi dobytka. Z tohto obdobia sa zachovali pôvodné rysy loveckého spôsobu života či poľovnícke rituály a folklór. Pod vplyvom Mongolov uznali Buriati budhizmus, avšak isté prvky šamanizmu ostali zachované.

Buriati tvoria jeden z najväčších pôvodných národov dnešnej južnej Sibíri. Pôvod ich mena bol prevzatý z mongolského slova utiecť. Je to preto, že ide o potomkov utečencov z Mongolska, ktorí sa na úteku pri kmeňových vojnách plavili po riekach na sever. V 17 stor. sa väčšina Buriatmi obývaných oblastí dostala do sféry vplyvu ruského impéria.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Maska z regiónu v Papua-Novej Guiney“

rok 2020

Masky z oblasti Papua-Novej Guiney

Už niekoľko storočí muži v hlinených maskách (,,Mud Men'') zo Západnej vysočiny Papua-novej Guiney sa snažili zastrašovať nepriateľov svojimi strašideľnými vystúpeniami. Okrem masiek mali muži roztiahnuté prsty z bambusu, ktorými sa snažili zaútočiť na iné dediny, a tým ochrániť svoje ženy alebo dobytok. Každý bojovník bol skoro nahý, s výnimkou listov, ktoré prekrývali ich genitálie. Masky sa v priebehu rokov vyvinuli na ťažké a silné pokrývky hlavy, ktoré je možné nosiť iba pár minút ako súčasť krátkych kultúrnych rituálov a predstavení.

Pred sto rokmi boli podľa legendy títo muži z Waghi valley napadnutí a prinútení utiecť do neďalekej bahennej rieky, v ktorej čakali až do súmraku. V tomto čase boli celí zamaskovaní sivým bahnom od hlavy až k pätám. Keď ich videli ostatní nepriatelia, tak si mysleli, že sú duchovia. Väčšina klanov v Papua-Novej Guiney sa bojí duchov, preto týmto rituálom bahenní muži terorizovali okolité dediny. V Papua-Novej Guiney sa hovorí viac ako 800 rôznymi jazykmi. Častokrát sa stáva, že susediace klany vzdialené len pár kilometrov od seba nie sú schopné si medzi sebou porozumieť.

 

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Maska z regiónu v Japonsku“

rok 2021

Maska z oblasti Japonska

Vzhľad masky Onna zobrazenej na minci je pravdepodobne inšpirovaný šintoistickými sochami. Masky žien sa zvyčajne používali ako obete v chrámoch či svätyniach. Horná časť masky ženy zvyčajne býva začiernená, čo znázorňuje jej vlasy alebo korunu. Tieto masky skoro nikdy nemajú uši. Vzhľad a drobné rozdiely medzi jednotlivými maskami poukazujú na ideál krásy, ktorý bol presadzovaný v určitom období v Japonsku. Bežný je pre ne neutrálny výraz. Zobrazujú škálu emócií od smútku až po šťastie.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky z regiónu v Peru“

rok 2022

Maska z oblasti v Peru

Masky, ktoré používali v kultúre Nazca boli väčšinou vyrobené zo žíhaného zlate, aby bol kov tvárny a funkčný. Zaujímavosťou je, že na maskách neboli žiadne otvory, ktoré by umožňovali smrteľníkom vidieť alebo dýchať. Reliéfna zlatá posmrtná maska Nazca môže predstavovať šamana v transformačnej póze, čo je bežný motív v umení Nazca. Alternatívna interpretácia je, že predstavuje plačúce slnečné božstvo typické pre niekoľko starodávnych andských kultúr.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky v Egypte“

rok 2022

Maska z oblasti Údolia kráľov v Egypte

Neoddeliteľnou súčasťou pohrebného rituálu boli aj posmrtné masky faraónov, z ktorých najznámejšou je Tutanchamónova zlatá maska. Mala stotožňovať zosnulého kráľa s vládcom staroegyptského podsvetia, bohom Usirom. Zobrazuje panovníka s látkovou pokrývkou hlavy, nazývanou nemes. Na vrchole nemesu je kobra a supica, ktoré predstavujú heraldické zvieratá Horného a Dolného Egypta. V spodnej časti masky je pripevnená rituálna brada. Na hrudi masky sa nachádza náhrdelník z lazuritu a ďalších materiálov. Oba konce nemesu sú uzavreté sokolími hlavami boha Hora. Zozadu je nemes zopnutý do „chvosta“ a plecia obsahujú hieroglyfický text. Maska je vysoka 54 cm a váži približne 10 kg.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky v Grécku“

rok 2023

Maska Agamemnon z Grécka

Maska Agamemnon je zlatá pohrebná maska objavená práve v Mykénach. Heinrich Schliemann si pri jej objavení myslel, že telo aj maska patria legendárnemu kráľovi Agamemnovi. Moderní archeológovia sú však toho názoru, že maska pochádza z obdobia ďaleko pred životom a vládou Agamemnóna. V dnešnej dobe je vystavená v Národnom archeologickom múzeu v Aténach a hovorí sa jej aj „Mona Lisa pre-histórie“.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky v Kanade“

rok 2023

Maska z oblasti kmeňa Kwakwa ka´wakw v Kanade

Súčasťou slávností bol obrad Hamatsa, na ktorom sa zasvätený tanečník počas tanca premieňal na divokého kanibalského ducha Hamsaml. Jeho chytenie a skrotenie ostatnými tanečníkmi bolo metaforou dospievania a začlenenia dieťaťa do spoločnosti. Tanečník mal na sebe rozmernú masku vtáka z cédrového dreva zdobenú perím, kožušinami, vtáčou kožou a prírodnými pigmentami. Jeho telo bolo tiež zahalené rozdrveným cédrovým drevom pripomínajúcim operenie. Zobák masky po otvorení odhalil masku ľudskej tváre, pri zatvorení vydal zvuk - klepnutie, čo bolo súčasťou obradného spevu.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky zo Západného Bengálska v Indii“

rok 2023

Masky z oblasti v Indii

Existujú tri hlavné štýly umenia chhau: Mayurbhanj, Seraikela a Purulia. Každý z nich má odlišné prístupy pri používaní masiek. Mayurbhanj chhau používal masky do devätnásteho storočia, no dnes už používa len farby, make-up a kostými, čo umožňuje účinkujúcim väčšiu slobodu pohybu. Seraikela chhau využíva jemné pohyby krku umelca, aby oživila maskované tváre účinkujúcich. Masky Purulia chhau pokrývajú celú tvár účinkujúceho, od temena až po spodok lebky. Vo vrchnej časti masky sú pridané svätožiary z drôtu, ktoré sú zdobené farebnými korálikmi. Masky chhau bývajú veľké a komplikovane zdobené, čo má väčší efekt na divákov.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky v Thajsku“

rok 2024

Masky z oblasti v Thajsku

Každý, kto čo i len trochu rozumie thajskej literatúre, už počul o Thotsakanovi, kráľovi démonov so zelenou kožou a 10 tvárami, ktorý pôsobí ako antagonista v klasickom epose Ramakien. Maska Thotsakan má vo všeobecnosti zelenú farbu a divoký výraz zúrivého démona. Zvyčajne nosí korunu s dvoma vrstvami tvárí. Maska je vyrobená z pravého zlatého plechu s veľmi jemným spracovaním v tradičnom thajskom štýle.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Rituálne masky na Srí Lanke“

rok 2024

Masky srílanskej kultúry

V súčasnosti sa masky používajú predovšetkým na verejných a divadelných predstaveniach a strácajú svoju pôvodnú funkciu. Zriedkavo sa s maskami v pôvodnej funkcii môžeme ešte stretnút v odľahlejších a izolovanejších oblastiach a pri sinhálskych etnikách. Tradičné srílanské masky sú vyrábané ručne od kálania stromu až po finálnu maľbu. Masky sa ako typické suveníry predávajú po celej Srí Lanke.

Vyhotovenie:

 • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

 • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks