Rituálne masky regiónov sveta II.

Investičné mince „royalty“ vydávané so súhlasom Ministerstva financií republiky Kongo majú nominálne hodnoty, ktoré sú uvedené v zozname zlatých mincí uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitný systém pre investičné zlato).

Mincovňa Kremnica od roku 2020 do dnes vydáva druhú sériu emisie zlatých investičných a strieborných mincí s motívom „Rituálne masky regiónov sveta“. V tejto druhej emisii bolo vydaných (resp. ešte budú vydané) 5 ďalších motívov - masiek rôznych krajín sveta, kde na reverznej strane mince je zobrazený motív masky príslušného regiónu a na averznej strane je nominál mince a štátny znak republiky Kongo s ročníkom razby. V zmysle uvedenej smernice boli tieto zlaté investičné mince „royalty“ oslobodené od DPH.

 


Investičné mince „Maska z regiónu v Rusku“

Jún 2020

Prvá minca z druhej série Rituálnych masiek regiónov sveta bola minca motívom z oblasti Ruska. Tak ako mince z predchádzajúcej série, tak aj tieto mince mali na averznej strane zobrazený motív masky z regiónu Ruska, na reverznej strane bol nominál mince a štátny znak republiky Kongo.

Maska z regiónu Buriatska

Buriatsko je oblasť v Ruskej federácií neďaleko mongolských hraníc, ktorá má pre väčšinu Rusov príchuť vzdialeného neznáma. Buriati sú jednou z etnických skupín Mongolov, avšak možno ich považovať za samostatnú národnosť. Tvoria približne 25% obyvateľstva Republiky Buriatsko v rámcu Ruskej federácie. Buriati praktizovali šamanizmus a ich božstvami boli rôzne prírodné javy či mnohí predkovia, ktorých zobrazovali prostredníctvom masiek alebo bábok. Šaman bol prostredníkom medzi svetom ľudí a nebom, k čomu napomáhalo rytmické bubnovanie. Dokázal ovplyvniť prírodu a splniť ľudské priania alebo túžby. Pôvodne boli lesní ľudia, pretože ich hlavným zdrojom obživy bolo poľovníctvo, postupom času sa však stali chovateľmi dobytka. Z tohto obdobia sa zachovali pôvodné rysy loveckého spôsobu života či poľovnícke rituály a folklór. Pod vplyvom Mongolov uznali Buriati budhizmus, avšak isté prvky šamanizmu ostali zachované.

Buriati tvoria jeden z najväčších pôvodných národov dnešnej južnej Sibíri. Pôvod ich mena bol prevzatý z mongolského slova utiecť. Je to preto, že ide o potomkov utečencov z Mongolska, ktorí sa na úteku pri kmeňových vojnách plavili po riekach na sever. V 17 stor. sa väčšina Buriatmi obývaných oblastí dostala do sféry vplyvu ruského impéria.

 

Vyhotovenie:

  • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

  • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

  • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks


Investičné mince „Maska z regiónu v Papua-Novej Guiney“

December 2020

Druhá minca z emisie mala na averznej strane zobrazený motív masky z regiónu Papua-Nová Guinea, na reverznej strane bol nominál mince a štátny znak republiky Kongo.

Masky z oblasti Papua-Novej Guiney

Už niekoľko storočí muži v hlinených maskách (,,Mud Men'') zo Západnej vysočiny Papua-novej Guiney sa snažili zastrašovať nepriateľov svojimi strašideľnými vystúpeniami. Okrem masiek mali muži roztiahnuté prsty z bambusu, ktorými sa snažili zaútočiť na iné dediny, a tým ochrániť svoje ženy alebo dobytok. Každý bojovník bol skoro nahý, s výnimkou listov, ktoré prekrývali ich genitálie. Masky sa v priebehu rokov vyvinuli na ťažké a silné pokrývky hlavy, ktoré je možné nosiť iba pár minút ako súčasť krátkych kultúrnych rituálov a predstavení.

Pred sto rokmi boli podľa legendy títo muži z Waghi valley napadnutí a prinútení utiecť do neďalekej bahennej rieky, v ktorej čakali až do súmraku. V tomto čase boli celí zamaskovaní sivým bahnom od hlavy až k pätám. Keď ich videli ostatní nepriatelia, tak si mysleli, že sú duchovia. Väčšina klanov v Papua-Novej Guiney sa bojí duchov, preto týmto rituálom bahenní muži terorizovali okolité dediny. V Papua-Novej Guiney sa hovorí viac ako 800 rôznymi jazykmi. Častokrát sa stáva, že susediace klany vzdialené len pár kilometrov od seba nie sú schopné si medzi sebou porozumieť.

Vyhotovenie:

  • nominál 50 FRANCS CFA, Au999/1000, 1/10 Oz (3,11g), ø18 mm, proof, náklad 150 ks

  • nominál 100 FRANCS CFA, Au999/1000, 1 Oz (31,1g), ø34 mm, proof, náklad 150 ks

  • nominál 20 FRANCS CFA, Ag999/1000, 1 Oz (31,1g), ø40 mm, proof + tampoprint, náklad 150 ks